16 CommentsWelcome everyone
Today we went to the field to see the stuck KUBOTA plow.
Invite you and everyone to watch the video offline.
Kim Loi KLY thank you.
————————–
Mến chào mọi người nhé
Hôm chúng ta ra đồng để xem máy cày KUBOTA mắc lầy.và cùng xem cách giải cứu để đem máy lên nha.
Mời các bạn và mọi người cùng xem video nhé.
Kim Loi KLY xin cảm ơn.

source: https://goindocal.com/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://goindocal.com/category/kinh-doanh/

Author

hatuankhang90@gmail.com

16 thoughts on “YANMAR Plow is bogged/ Mỗi lần máy cày YAMAR mắc lầy, phải như vậy sao ?

  1. Máy cày mắt lầy dữ dội quá, quây coi chừng bị mắt lầy theo đó nghe, nay đội nón lá nữa vậy trời 🤠🤣.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *