Author

hatuankhang90@gmail.com

18 thoughts on “Xuất kie hồng yên thủy, hồng mỹ nhân | Đt+Zalo 0768.236.279

  1. Hoa lan giả hạc nơi bạn chắc chắn là ước mơ của nhiều người! Quá nhiều giò xuất sắc

  2. mình chưa có điều kiên mua nhưng nhất đinh sẽ sang vườn ban sưu tầm 1ki ho thấy giá rất hơp lí

  3. Hôm nay mình thấy 1 nhà vườn ở HB giao bán ky HMN khoảng trên 2cm, giá 6,5tr.thấy lạ quá gọi điện hỏi ng ta trả lời HMN giờ giảm giá,và đang bán HMN rẻ hơn cả HYT. Chịu luôn k giám hỏi gì nũa,L vói huệ bây giờ loạn quá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *