Author

hatuankhang90@gmail.com

38 thoughts on “Xin số Zalo gạ tình bà chị và cái kết !😢

  1. Mẹ nó lớn tuổi mà nhìn cặp đùi đã thiệt nhìn là muốn đụ liền nói thiệt đó chị hiểu hông

  2. Đây Là 2. Đứa Súc Vật. Một Súc Sinh Bắc Kỳ.. Một Súc Vật miền Nam.. Mặt Con Mụ này giống như cái Lỗ Đít Bị Bệnh Trĩ vậy… Gớm Quá…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *