Author

hatuankhang90@gmail.com

7 thoughts on “Xem Thợ cắt tỉa có kinh nghiệm tạo tác BONSAI Cổ đẹp NTN

  1. Video rất hay nhưng bạn nói giọng quá điệu .Cứ noi thật bình thường thì sẽ hay hơn rất nhiều …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *