Xã Dương Tơ, Phú Quốc tháng 08.2019

Comments(2)

  1. Mau Mau says:

    Tại sao phú quốc phát triển du lịch nhanh như vậy mà hạ tầng gt lại phát triển chậm quá đường xá quá hẹp chưa được nâng cấp rộng nếu đường gt xuyên suốt trên đảo được nâng cấp từ 6 làn đường trở lên thì phú quốc sẽ phát triển nhanh hơn nữa

  2. Tấn Ngọc Nguyễn says:

    Clip sau ngăn quá vậy bạn

Post a comment