Author

hatuankhang90@gmail.com

26 thoughts on “Vụ chủ shop giày tát nữ sinh: Công an vào cuộc

  1. Người với người mà ác vậy, giàu có mà ăn lên sức lao động của người khác , quả báo đến sớm thôi nha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *