Vlog 1: Bánh xếp Hàn Quốc ngon đến mức nào ???

Comments(3)

  1. Kim thoa Nguyễn says:

    Nếu bánh mua từ siêu thị về nó bị đông thì mình phải gã đông rồi mới c hả c

  2. Huyên Tran says:

    Cô ơi ngon quá 🐰

  3. Han Mirae TV says:

    Các bạn nhớ góp ý để các video sau dc hoàn thiện dần nhé

Post a comment