Vĩnh Long ngày nước lớn 30. 9. 2019MÙA NƯỚC NỔI ĐÃ VỀ

mùa nước nổi
thân thuộc thân thương tự ngàn đời
đừng gọi lũ người ơi
nước không về ngập đồng ngập ruộng
lấy đâu ra phù sa ươm tình đời bốn phương tám hướng
kĩu kịt những mùa vàng
cây trái sum suê tỏa mát đường làng
suối tóc em thơm thơm mùi bông bưởi
anh giăng lưới ngoài bưng đêm hè nghe rười rượi
bìm bịp kêu đêm nhớ đến chạnh lòng

Dzu

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://mirchigossips.in/category/du-lich/

Post a comment