Author

hatuankhang90@gmail.com

16 thoughts on “[vietsub] NSX chính thức xác nhận NADECH YAYA là nam nữ chính cho lakorn "LAI KINAREE"

  1. Thêm 1 bộ phim của NY là thêm thử thách. Fan thay a c tai hop teong lakorn moi rat vui. Noi dung phim khac vs csc phim trc ac tung dong, thu thach moi mer. Con Nonfan khi phim ko thành công sẽ đánh giá rất nhiều. Haizz, khá là lo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *