Upload dữ liệu website wordpress từ localhost lên hostingHướng dẫn upload dữ liệu website wordpress từ localhost lên hosting thông qua trình quản lý DirectAdmin
Các bước upload dữ liệu website wordpress thủ công từ locahost lên hosting như sau:
+ Bước 1: Export database từ localhost, chỉnh sửa database
+ Bước 2: Chỉnh sửa website data trong localhost
+ Bước 3: Import database đã chỉnh sửa lên hosting
+ Bước 4: Tạo 1 tài khoản ftp account. Sử dụng FileZilla để upload website data đã chỉnh sửa lên hosting.

Chúc các bạn thành công.

Nguồn: https://goindocal.com/

Xem thêm bài viết: https://goindocal.com/category/cong-nghe

Post a comment