Ung Thư Hạch đáng sợ như nào

Comments(2)

  1. Dung Nhi says:

    Ik bệnh viện hóa trị !! Tội quá ik

  2. Nga Nguyễn says:

    Rất cảm ơn chia sẻ của thầy Tân !! 1 người hâm mộ tận miền Nam , hi vọng sẽ có dịp bay ra đấy được gặp thầy sớm nhất có thể.

Post a comment