Author

hatuankhang90@gmail.com

29 thoughts on “Ủ vi sinh và đam mê nghề cao cả

  1. Ao nuôi quản canh tạt được không a. Nếu tạt được. Thì giai đoạn nào mình tạt và nhìu ngày tạt lần vậy a. Thank.

  2. Nhìn vào là biết ủ bằng dòng men saccharomyces rồi, nếu muốn tốt hơn thì nên mua dòng actisaf của pháp sẽ có hàm lượng 100 tỉ gam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *