Tuần thai thứ 16 – Theo dõi sự phát triển của thai nhi qua 40 tuần thaiCùng mẹ theo dõi sự phát triển của con yêu trong bụng
thai nhi tuần 16
Sự phát triể của bé tuần 16
thay đổi của cơ thể mẹ tuần 16
mẹ cần làm gì tuần 16
dinh dưỡng cần thiết tuần 16
vận động phù hợp tuần 16
sổ tay mẹ và bé
#cungmetheodoisuphattriencuabe
#thainhi16tuantuoi
#tuanthaithu16
#Suphattriencuabeotuanthaithu16
#nhungthaydoicuacothemeotuanthaithu16
#dinhduongcanthietotuanthaithu16
#vandongphuhoptuanthaithu16
#sotaymevabe

source: https://goindocal.com/

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://goindocal.com/category/suc-khoe/

Post a comment