Từ vựng tiếng Anh về các kiểu tóc.Nếu bạn là nhân viên ở hiệu cắt tóc quốc tế hay đi cắt tóc, làm đầu ở một hiệu nước ngoài thì việc học tiếng Anh là rất quan trọng. Trước hết để giao tiếp tốt thì bạn phải có vốn từ vựng tiếng Anh sâu rộng và phát âm chuẩn.Thư viện giáo dục gửi tới các bạn một số từ vựng tiếng Anh về tóc.

Nguồn: https://goindocal.com/

Xem thêm bài viết: https://goindocal.com/category/lam-dep

Post a comment