Author

7 thoughts on “Truyện Tranh Đam Mỹ | Truy Bắt Ngao Ngao Chap 13-15

 1. List bài hát :
  1. Bầu tời sao rơi – Tiểu Tinh Tinh Aurora
  2.Xử thử – Âm Khuyết Thi Thính , Vương Tử Ngọc
  3.Đêm tỏ tình – Dụ Ngôn Gia
  4.Xanh lục – Lộ Kiệt
  5. Họa – Từ Tuấn Nhã

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *