Author

29 thoughts on “Trích đoạn cảm động nobita cứu đoremon, tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu

  1. Tuy Nobita bình thường rất hậu đậu và tệ hại hay gây chuyện :)) nhưng mà trong lúc nguy hiểm cậu ấy lại rất thông minh mạnh mẽ và can đảm ! Khóc ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *