Author

hatuankhang90@gmail.com

29 thoughts on “Trị hen suyễn rất hay

  1. Anh cho tôi xin số điện thoại để tôi hỏi cụ thể một số cách chữa bệnh với ạ. Tôi xin cám ơn !

  2. Cảm ơn video của a nhưng e có thắc mắc chút là khi sao vàng bỏ rượu vào rồi nấu uống á, hình như bị hen là ko uống đc chút rượu vào cả,thank❤️

  3. Thay oi.em bi tràm thổ đĩa ở bàn tay.thay chỉ em cách trị dùm.em bi ăn gần nua bàn rui.di bsi da lỉu hoài ko het.cam on thầy

  4. 🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶

  5. Em bị benh 20 năm hen suyển rui.uong khoảng bao lau moi het vay thầy.và cách uong như the nao .uog lien tuc lun hay ngung rui uong vay thay

  6. Tôi nghe có người chỉ uống mật kì đa' rừng rất hay nhưng tìm không ra.Có ai dùng thử chưa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *