Author

23 thoughts on “Trận chiến xích bích, Tam quốc diễn nghĩa

  1. Chu du chết ở tuổi 36 , Tào tháo chết ở tuổi 66 .
    Chu du bản tính kiêu ngạo , Tào tháo thì tham lam gian ác !
    2 tên này hợp lại là con thú 666
    Kẻ chống đối ĐỨC CHÚA TRỜI !

  2. 2 con người vĩ đại nhất trong tam quốc là gcl và tào tháo lại chưa 1 lần giáp mặt nhau bình thiên hạ tiếc thay tiếc thay

  3. Tiếc thay cho lịch sử Việt Nam, trận Thị nại năm 1801 Nguyễn Ánh có hơn 300 thuyền chèo và ghe đại bác lớn nhỏ, 4 chiến hạm lớn do sĩ quan Pháp và Chúa chỉ huy (mỗi chiếc khoảng 32 – 36 khẩu đại bác), 90 chiếc tàu tự đóng trong số đó có 5 chiếc mang được mỗi chiếc 46 khẩu đại bác, 18 chiếc khác mang được từ 20 đến 26 khẩu đại bác, cùng hơn 8000 thủy quân trong khi quân Tây Sơn lên đến 45.000 người đóng ở thành Bình Định, 50.000 thủy thủ trên biển và ở các đồn canh gác bờ biển cùng với hơn hàng chục chiếc Định Quốc Đại Hiệu (mỗi chiếc được trang bị từ 50 – 60 đại bác hạng nặng), hàng nghìn thuyền buồm lớn nhỏ đóng ở đầm Thị Nại. Một trận đánh quy mô và bi hùng đến thế mà chẳng có nỗi một bộ phim tài liệu hay đề cập trong sách sử cho học sinh.

  4. tào tháo chửi chửi Chu Du vô mưu , Gia Cát Lượng mưu ngốc , tại vì ko đặt phục binh . ai ngờ vừa nói xong thì Triệu Vân phi ngựa tới 😂😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *