Trải nghiệm Quảng Trường Quy Nhơn thay đổi rất nhiều sau 5 năm. Cái kết gặp gái đang nằm.Ân quay lại Quy Nhơn sau 5 năm ra trường, mọi thứ dường như thay đổi quá nhiều. Vẫn giọng nói đặc trưng của người Bình Định, và cảm nhận được không khí mát mẻ như những ngày đầu đến đây.

source: https://goindocal.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://goindocal.com/category/du-lich/

Post a comment