Trại gà đòn thanh hóa lh 0978849345

Comments(2)

  1. Hiền Phùng says:

    Co ga đanh hau kieng đê em môt con

  2. Phương Ninh says:

    Có gà đúc không ah?

Post a comment