Top 3 cây khế đẹp ,Cây khế dáng : GIÁNG LONG

Comments(2)

  1. Leyden TV - Cuộc Sống Ở Cali says:

    gốc cây khế này đẹp thật

  2. Út Quân Official says:

    Những gốc khế to quá, dáng đẹp lắm a 👍

Post a comment