Author

34 thoughts on “Tổng Hợp Truyện Trạng Quỳnh Hay Nhất

  1. Có câu chuyện chửi quan huyện Bảo Thái , Phượng hoàng đất …. 😂😂😂 hay và buồn cười quá , Trạng còn lỡm cả sứ Tàu với câu đối rất là thâm, nhất là câu Sấm động Nam vang của sứ Tàu, Trạng liền đối lại Mưa qua bể Bắc làm cho sứ Tàu muối mặt luôn 😂😂😂

  2. Lõm vua, lỡm chúa và các quan tham .chỉ có Trạng Quỳnh ,đọc truyện từ lâu lắm rồi nhưng nghe lại vẫn hay 👏😍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *