Tổng hợp Quần vợt Việt Nam tại SEA Games 29 | VTF MediaVTF Media | Giấc mộng vàng tại SEA Games 29 chính thức khép lại | VTF Media

* Liên hệ: Liên đoàn Quần vợt Việt Nam – VTF
* Địa chỉ: 115 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
* Điện thoại: 04.37349595 / 22120313 – Fax: 04.37330036
* Website: www.vtf.org.vn
* Email: tennis.vietnam@vnn.vn / vietnamtennisfederation.nk5@gmail.com

Nguồn: https://goindocal.com/

Xem thêm bài viết: https://goindocal.com/category/giai-tri

Post a comment