Author

37 thoughts on “Tommy Đi Ăn Cướp Hàng Loạt Xe Đắt Tiền Về Nhà Mới / Bình Luận GTA VICE CITY / Tập 22 / Mr Thắng GTA

  1. anh ngu quá anh để chiếc kia vô đi anh chạy chiếc này lại trc cửa r cái cửa thấy anh mở ra r anh lên xe phóg vô lẹ

  2. Anh thắng ơi cho em xin cái mã hack xe đâm vào tường , lật đổ mà xe của mình bị cháy sắp nổ làm thế nào mà hồi phục xe mà không bị cháy anh ơi giúp em với

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *