Tối 29 Âm Lịch Nghe Kinh Phật Này”Tài Lộc Vận May Kéo Đến Tận Nhà Rất Linh Nghiệm”KINH PHẬTTối 29 Âm Lịch Nghe Kinh Phật Này”Tài Lộc Vận May Kéo Đến Tận Nhà Rất Linh Nghiệm – KINH PHẬT VÔ BIÊN !

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Kinh Phật Vô Biên là kênh chia sẽ tổng hợp kinh tụng phật giáo Tuyển Chọn hay nhất và mới nhất của nhiều Đại Đức, Thượng Tọa với giọng tụng kinh tuyệt hay như TT Thích Trí Thoát, Thích Huệ Duyên, Thích Vạn Mãn, Thích Ân Điền, Thích Minh Nhẫn…vv…

Phổ nguyện: gia đình hưng thạnh, quyến thuộc đoàn viên, hộ trì Tam Bảo cửu trụ vô biên, năm châu an định, bốn biển thanh bình, pháp giới nhơn thiên, thề thành Phật Đạo.

Đăng Ký kênh để tiện theo dõi các video mới nhất từ kênh Kinh Phật Vô Biên :

source: https://goindocal.com/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://goindocal.com/category/kinh-doanh/

Comments(2)

  1. Công Nguyễn Khắc says:

    Con nam mô a di đâ phât

  2. Hữu Quang Chu says:

    Con nam mô hội đồng thường Phật 🙏🙏🙏
    Con nam mô hội đồng thường Phật 🙏🙏🙏
    Con nam mô hội đồng thường Phật 🙏🙏🙏 con đời đời con ✍️ nhớ con niềm nam mô a Di Đà Phật 🙏🙏🙏

Post a comment