Author

hatuankhang90@gmail.com

31 thoughts on “TN0062-Cách tỉa dăm, ép tán và bổ sung chất cho cây Duối (Streblus asper).

  1. Lúc đầu nhìn cây lá sum sê không ra hình thù gì, tỉa xong rồi dáng dấp lộ ra rõ ràng nhìn đẹp quá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *