Author

hatuankhang90@gmail.com

16 thoughts on “[ TikTok QT ] Một Khúc Tương Tư Remix ( Dj QT Mix )

  1. Nhạc QT rất hay và luôn có một đặc trưng riêng.. nhưng cần tìm bài mới để phát triển tốt hơn nữa na.. 👏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *