Author

33 thoughts on “THVL | Ký sự Tết miền Tây: Thú chơi lân Tết

  1. Rất nể phục các anh em đội lân nhật hào không như đội lân của tui cứ đi múa hút thuốc chửi bới rồi ăn hiếp máy em nhỏ tuổi theo múa cùng bất lịch sử rồi chủ yếu chỉ lấy tiền thật đáng buồn cho đội lân của tui

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *