Thủ thuật excel: chọn nhanh VÙNG DỮ LIỆU bằng PHÍM TẮT trong EXCEL

Comments(7)

 1. Mai Mai says:

  A ơi
  E muốn bôi đen cùng lúc 2 cột bất kì trong 1 bảng có nhiều cột để vẽ biểu đồ ý ạ
  Thì làm như nào ạ
  E cảm ơn ak

 2. phí Thị Hiền Thảo Phí Thị Hiền Thảo says:

  Mình đã làm theo cách bạn hướng dẫn ,rất hiệu quả ,! Mình muấn hỏi thêm : có bảng bấm như thế nhưng nó bôi hết cột vượt qua vùng dữ liệu ? Xin cảm ơn !

 3. Canh Nguyen says:

  Cách sử dung chuột đe chon vung du lieu như thế nào a

 4. Nguyễn Anhy says:

  muốn chọn toàn bộ cột và xóa cột bằng phím tắt thì nhấn gì ạ

 5. Anh Tuấn Dương says:

  Giả sử mà Excel có 10.000 dòng từ 1 đến 10.000. Làm sao để mỗi lần mình có thể chọn nhanh 1000 dòng. Ví dụ lần 1 từ 1_1000, lần 2 từ 1001_2001,.. Xin cảm ơn!

 6. Ly Maria says:

  hay quá….

 7. Vương Văn Hiệu says:

  chọn nhanh VÙNG DỮ LIỆU bằng PHÍM TẮT trong EXCEL

Post a comment