Thoát khỏi trại giam | Hoàng hôn trên Cầu Tàu 914 | Côn Đảo – Côn Sơn Vietnam Phần 4

Comments(2)

 1. Vuong Vanduong180219861 says:

  Núi Côn Lôn được pha bằng máu
  Đất Côn Lôn năm, sáu lớp xương người
  Mỗi bước chân che lấp một cuộc đời
  Mỗi tảng đá là một trời đau khổ…
  Nghĩa địa Hàng Dương vùi chôn bao số phận
  Hết lớp này, lớp khác dập lên trên
  Mặt phẳng lì không mô đất nhô lên
  Không bia mộ và không tên, không tuổi…
  Nghe mà nhói lòng

 2. Vuong Vanduong180219861 says:

  Cố lên bạn, yêu lịch sử, yêu đất nước

Post a comment