thanh hoa gà nòi

Comments(2)

  1. chiến kê sắt hai says:

    nha mình ở đâu thanh hoa z

  2. sieu pham says:

    ga choi tia 29.6 gà ó 3.2kg

Post a comment