Thai giau cùng chuyển phà máy cắt lúa kubota pro 105X – máy gặt đập liên hợp

Comments(4)

 1. Noel Martins says:

  Muito bom mesmo like 👍👍

 2. Miền Nam Quê Hương TV says:

  Thấy các anh vừa ngồi trên ghe , cùng ăn ổi vui quá à, cảnh sông nước miền tây thật hủ tình +1like.

 3. Thành Nhân Võ says:

  Chừng nào mấy anh này có đi nữa quay tiếp nha

 4. Vàng Nguyễn says:

  Vùng nào mà còn lúa vậy a

Post a comment