Author

hatuankhang90@gmail.com

4 thoughts on “Thai giau cùng chuyển phà máy cắt lúa kubota pro 105X – máy gặt đập liên hợp

  1. Thấy các anh vừa ngồi trên ghe , cùng ăn ổi vui quá à, cảnh sông nước miền tây thật hủ tình +1like.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *