THÁC IA SĂM ( JRAI KƠ ANHÍ) CHƯ PƯH, GIA LAI

Comments(5)

 1. phúc gia lai 81 says:

  Thắc nay HK phai thắc IA sam đau. Hoi xửa em co nghe người ta noi ten thắc nay khác. Ten no đẹp lam. Thắc nay a biết HK 1 nam no từ Thay đôi Hinh dang 2 3 lan gi đo đay. Hoi xưa thắc nay đẹp lắm.tự khi my no lay chêng gio no HK co đẹp nua. Hoi xua thắc nay mau xanh

 2. Liêm Siu Jarai says:

  Chào chú. Jarai Anhí quê mình đẹp qúa. Con ở làng Thơh Hnhueng rất zui được biết chú.

 3. Joat Kpa says:

  Ai muốn đi chơi chổ thác ia săm tôi dẫn đi nhé miễn phí

 4. Ngẫu Hứng TV says:

  Thác này chỗ nào đó bác

 5. Điu acoustic says:

  Ih pley Pạ met..

Post a comment