Test đạn xuyên phá 5.5 bắn 50m niệu có hay sát thượng mạnh như anh em vẫn nghĩ ko. [Dũng bá pcp]

Post a comment