Author

hatuankhang90@gmail.com

3 thoughts on “Tây hút thuốc lào và cái kết!!!

  1. không nên dậy Tây thổi bã thuốc đi, Khi châm lửa xong, cứ để nguyên bã và rit, sẽ nặng hơn, phê hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *