Author

11 thoughts on “Tần Thời Minh Nguyệt – Kinh Kha Đấu Với Quân Tần

  1. KINH KHA chết dưới tay cái nhiếp là do hành thích thất bại 1 phần 1 phần do đây là sự cố tình của hắn.Trước khi chết hắn nhờ cái nhiếp chăm sóc thiên minh giùm vậy lên sau này cái nhiếp bỏ làm tay sai tần thủy hoàng mà tìm thiên minh đây cũng chính là phần 1 của phim.còn về tàng hồng là tần thủy hoàng rèn nó lại thành uyên hồng rồi ban cho cái nhiếp.về võ công thì so vs cái nhiếp và vệ trang thời kinh kha còn sống thì 2 ông đó đánh k có lại kinh kha nếu ai chịu khó đọc truyện coi tư liệu sẽ biết kinh kha mạnh như thê nào

  2. nếu đúng là cốt truyện thì kinh kha là có võ công cao nhất chứ ko phải cái nhiếp hay là vệ trang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *