Tâm sự người học chơi 12: Sửa cây duối làm hình nền.

Comment(1)

  1. Nhà Nông 24h says:

    Thế là đẹp rồi, tự tay làm ra chơi cũng thú vị, nhưng giao lưu bán được thì nên bán, chứ hàng duối tầm nhỏ vậy ba năm là thành cây rồi mà số lượng họ làm toàn đầu nghìn ,sung và ổi cũng vậy

Post a comment