0 Comments#abtv30nam #tailapngt30
Mọi người hãy like và subscribe
Link:
Nguồn: Sưu tầm ©
Đeo tai nghe để có chất lượng âm thanh tốt nhất
Có phụ đề

Song: Jarico – Island (Vlog No Copyright Music)
Music promoted by Vlog No Copyright Music.
Video Link:

Quá trình tái lập tỉnh:
Ngày 4/3/1989, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) ban hành Nghị quyết 83 NQ/TW về việc phân chia tỉnh Phú Khánh thành 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Ngày 14 và 15/3/1989, Hội nghị Tỉnh ủy Phú Khánh lần thứ 14 tổ chức triển khai thực hiện việc chia tách tỉnh theo nghị quyết của Bộ Chính trị.
Ngày 27/4/1989, Bộ Chính trị có quyết định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên có 21 ủy viên chính thức, 7 ủy viên dự khuyết. Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 7 đồng chí do đồng chí Nguyễn Duy Luân, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm Bí thư Tỉnh ủy.
Đầu tháng 5/1989, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lâm thời Phú Yên họp tại Nha Trang phân công cán bộ vào các chức vụ trong bộ máy lãnh đạo lâm thời chính quyền tỉnh Phú Yên. Theo đó, ông Nguyễn Tường Thuật được cử làm Chủ tịch UBND tỉnh, ông Phạm Hồng Quang làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Thành Quang làm Ủy viên thư ký UBND tỉnh.
Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VIII (ngày 30/6/1989) ra nghị quyết chia tỉnh Phú Khánh thành 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa, tỉnh Phú Yên chính thức được tái lập và đi vào hoạt động từ ngày 1/7/1989. Ngày 30/6/1989, Tỉnh ủy Phú Yên ban hành Nghị quyết 01 về xây dựng tỉnh Phú Yên mới.
Tỉnh Phú Yên được tái lập trong bối cảnh tình hình thế giới đầy biến động và trong nước đang khó khăn. Tỉnh phải đối mặt với nhiều thử thách lớn. Điểm xuất phát kinh tế của tỉnh còn quá thấp, nguồn thu ngân sách quá nhỏ bé, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống còn thiếu thốn và chưa đồng bộ. Một bộ phận cán bộ không muốn về Phú Yên công tác. Khó khăn lớn nhất là việc di dời toàn bộ các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từ Nha Trang về Tuy Hòa – một đô thị trong thời gian dài không được đầu tư, thiếu điện, thiếu nước sinh hoạt, đường sá xuống cấp… Do đó, trong những ngày đầu tái lập, nhiều cơ quan của tỉnh phải mượn tạm cơ sở của Thị ủy, của chính quyền TX Tuy Hòa hoặc đóng tạm nhà dân. Phương tiện để làm việc thì thiếu thốn. Hệ thống thiết bị Đài Phát thanh, Đài Truyền hình, Báo Phú Yên là cơ quan ngôn luận, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Yên hư hỏng, thiếu nhân sự để truyền tải những thông tin về sự kiện tái lập tỉnh cho nhân dân trong tỉnh biết.
Bên cạnh những khó khăn, sau ngày tái lập tỉnh, Phú Yên có những điều kiện thuận lợi. Đó là: “… lương thực sản xuất đủ ăn và đã có dư bán ra ngoài tỉnh, đất nông nghiệp, đất rừng, mặt biển chưa khai thác còn lớn, có nguồn lao động dồi dào và với việc phân chia lại tỉnh, tỉnh có điều kiện giảm biên chế, kiện toàn bộ máy có chất lượng, khắc phục sự yếu kém về lãnh đạo và chỉ đạo không sát cơ sở, chưa sát quần chúng. Với truyền thống đoàn kết của nhân dân và Đảng bộ, với bản chất lao động cần cù và sáng tạo, chúng ta tin tưởng có thể khắc phục các khó khăn trước mắt”.
Theo Quyết định 78 của Hội đồng Bộ trưởng về việc triệu tập hội nghị HĐND các tỉnh mới tái lập, ngày 8/7/1989, HĐND tỉnh Phú Yên họp phiên đầu tiên tại TX Tuy Hòa để bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên UBND tỉnh. HĐND tỉnh bầu đồng chí Nguyễn Tường Thuật làm Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Phạm Hồng Quang, Nguyễn Thành Quang và Bùi Sơn Hải được bầu vào chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tại kỳ họp này HĐND cũng bầu TAND, Trưởng Ban thư ký HĐND. Vì tình hình thực tế thời gian còn lại của nhiệm kỳ ngắn nên HĐND tỉnh không bầu các ban chuyên trách, nhiệm vụ của các ban do Ban Thư ký HĐND cùng Thường trực UBND tỉnh phối hợp thực hiện.

Từ sau ngày tái lập tỉnh đến ngày bầu cử HĐND tỉnh khóa II nhiệm kỳ 1989-1994, HĐND tỉnh Phú Yên khóa I tổ chức 3 kỳ họp thông qua các nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 1989. Tại các kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, đánh giá những thành tích trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng trong điều kiện của một tỉnh mới chia tách. Trên cơ sở phân tích tình hình, đánh giá đúng khả năng và tiềm năng của tỉnh, HĐND tỉnh đã quyết định dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 1989; quyết định những chủ trương biện pháp bảo đảm việc thực hiện kế hoạch ngân sách phù hợp với những hoạt động kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh làm tiền đề cho sự phát triển các năm sau.
Xem full tại:

source: https://goindocal.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://goindocal.com/category/du-lich/

Author

hatuankhang90@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *