SUPERMAN Mất Dạy (Asshole) – 102 Productions – Vietnamese Superman

Comments(36)

 1. Khang Le says:

  Mất Dạy

 2. Qui Vo says:

  Cái này phim việt nam hả

 3. Quân Đặng says:

  2018 vẫn xem
  2019 vẫn xem
  2020 vẫn xem

 4. Bao Gia says:

  Đụ má du mẹ quai

 5. BA4P Cris says:

  Vcl 80m

 6. sans kaasas says:

  2020 còn ai ko

 7. Lê Hà Phương Vy says:

  Cả tuổi thơ😌😌😌

 8. Funker HMOG says:

  80tr view chúc mừng

 9. Huy Trương says:

  Kk

 10. Ly Yen says:

  80 triệu

 11. Tuan Pham says:

  2020 ai con xem !!

 12. Đức Ròm says:

  2020 có ai xem ko.

 13. VN Zacky_Gamer says:

  2020 không?

 14. Phúc Blaze says:

  2020 ai còn xem điểm danh!!!

 15. Thanh Nguyen says:

  😃😃😃😃👍👍👍👍👍👍

 16. Ngân says:

  1-1-2020 rồi còn xem

 17. Hien Lam says:

  ỸUXGCUGCUGCGUGCUCUGGCUGUGUC TU😁😀😀🔫😚🍳😀😚😀😀🍳😀😚🍳😀🍳😀🍳😀😀🍳🍳😀😀🍳😀🍳🍳😀🍳😀😀😀🍳🍳😀😀🍳😀🍳😚🍳😀😀😚🍳😀🍳😀🍳😀😀🍳😀🍳😀🍳🍳😀😀🍳🍳😀😀🍳🍳😀😀🍳🍳😀😀🍳😀🍳🍳🔫🔫%6'%"%"%"%"6%"656/5"%6"%6%"6%"6%7_"%%€"%"€%€"%€"^€ €%"^_€ ^^ €^ €^ €^€€^ €^^ ^€ ^ €^ ^ €:&€:_^:_:_€^ €^ :_:&&::€ €^€ ^:€ :&€^ ^€€^ €^ ^€ ^ €^ €^_€ _£ ^ỲTUCYUCYU TUCTUTUCTU G HU UG GU G GU GJ GU GU UGTU UG GU T TU TU TU GU T UTXG UGU GXUG UGU TU T6 T6 TU UT UTCTUCT UGUUT TU GUUGUGTUGUTYTYTUTUTUTUTUTUTUUTUTUTUTUTTUTUTUTUHTO6NGHFCH

 18. onii-chan music says:

  2020!!!!!!!

 19. Quang Le says:

  Sao ma sieu nhan mat day qua vay😙😙😙😐😙😐😐😐😐😐

 20. Batman MC says:

  31/12/2019 còn ai xem ko

 21. Jase Trần says:

  Mình 2019 mới xem

 22. Hải Lâm says:

  Cuối 2019 điểm danh đê

 23. Huỳnh Bá Anh Duy says:

  3 ngày nữa hết năm 2019 có ai còn xem không ??

 24. Đầy Hồ says:

  26/12/2019
  5 ngày nữa qua năm mới rồi m.n ạk😁

 25. Hùng Phi says:

  2020 vẫn còn xem

 26. Phuong Bui says:

  2:21

 27. Đặng Huy says:

  23/12/2019. Ai còn xem ko

 28. Dũng Nguyễn says:

  Mấy video này bên nước ngoài chắc luôn

 29. Anh Nguyen says:

  Gần 2020 ròi ai coi hk 😍😊

 30. Tuan Nguyen says:

  Canh nay o dau

 31. Vương Đăng says:

  Superman thật hay giả đó mà làm răng mà biết bay rứa

 32. Ka Nguu says:

  Con cu

 33. lò văn hón says:

  gần 2020 ai còn xem ko

 34. The The says:

  Súp pmen con cu

 35. Thiện Phúc Nguyễn says:

  2:24

 36. Thiện Phúc Nguyễn says:

  2:23 nhé

Post a comment