Author

10 thoughts on “Sửa máy giặt Panasonic f90 A1 lỗi không vắt U12

  1. Mình làm giống bạn nhưng vẩn báo lổi. Có cách đấu tắt trực tiếp trên dây không bạn ơi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *