Sự thật của loa tép của loa vi tính FC330 MICROLAB là không có

Comments(2)

  1. Phú Trần Ngọc says:

    công nhận là
    M900 ĐÁNG TIỀN M DÙNG HƠN 10 NĂM RỒI H VẪN DÙNG OKE

  2. Nhấn Nguyễn says:

    cùng phân khúc/ anh em đánh giá xem con micolap X2 với em này thế nào?

Post a comment