Sử dụng Hàm Countif để đếm Nam, nữ trong Excel 2003, 2007

Comments(3)

 1. tung nguyen van says:

  Thầy chỉ em rõ hơn sao mà từ F5-F100 vậy thầy

 2. Quanh Van says:

  Hay lam thay oi

 3. Nguyễn Tường Vũ says:

  Đếm Nam =COUNTIF($F$5:$F$100,E1)
  Đếm Nữ =COUNTIF($F$5:$F$100,E2)

Post a comment