Author

39 thoughts on “Sở Kiều Truyện Phần 2 Tập 1 | Vũ Văn Nguyệt Cưới Sở Kiều | Triệu Lệ Dĩnh

  1. Chắc chắn sẽ có phần 2 vì Sở Kiều chưa trả đc thù cho mẹ..
    Với sức mạnh gì đó trong người Sở Kiều vẫn chưa đc kích hoạt ….

  2. Phần 2 đâu rồi, ngày nào e cũg kiếm mà hok thấy đâu cả, toàn thấy kể chuyện ko à😭😭

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *