Author

21 thoughts on “Sở kiều truyện Phần 2| Tập 1| Vũ Văn Nguyệt còn sống

  1. Phim quỉ quái gì mà muốn coi phần 1 tập 2 không thấy đâu …..lớp lồng tiếng , lớp thuyết minh là sao …..chán ngấy …..nhất là mấy anh chị Bắc 75 ?? Thuyết minh nghe MUỐN ÓI ….

  2. Phím sở kiều triện phần đâu mất tiêu rồi mà không thấy vậy nói mười tây tháng mười hai năm hai ngàn mười chín chiếu mà sao vậy

  3. Mình thích phim này quá diễn viên đẹp không à mà mình thích nhất là yến Tuân với sơ Kiều Hơn…hay wa má p2 đâu rùi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *