Author

15 thoughts on “Siêu thị Big C Đà Lạt / Trải nghiệm thực tế của học sinh trường TH Định An phần kết

  1. có khui vui chơi có bắn cá nữa ,tui thấy toàn dân xăm trổ có máu mặt k à ,địa điểm du lịch mà làm thì mất điểm cọng trong mắt du khách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *