Author

hatuankhang90@gmail.com

44 thoughts on “SEEN#16 : 1 Ngày Ở Đà Lạt ft. Chi Pu / A Day In Dalat

  1. Trời ơi em nhận ra 1 điều, cái ngày mà em về tới nhà là ngày chị kên Đà Lạt í, em pùnnnn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *