Author

24 thoughts on “Running man tập 94

  1. Thời gian mà Ji Hyo luôn chung team vs chú Suk Jin khi có khách mời nữ.:)))) Tập duy nhất t bất ngờ chung team vs Sú va chú Suk Jin mà thắng là ep làm kim chi :))) Chứ k toàn thau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *