Root OPPO neo 5 chưa tới 5phút #root# #neo5#

Comments(2)

  1. Bé Tân TV says:

    Link đâu

  2. peo peo says:

    Cái máy lồn của mày tao root chưa tới 45 giây

Post a comment