Author

hatuankhang90@gmail.com

34 thoughts on “RLCraft REVIEW – Huyết Nguyệt Chào Đón

  1. PC của ah thuộc hàng khủng bố ak PC của em tải Minecraft hexxit là có vài mod thôi đủ lag r mà ah 114 mod mà ns nhẹ ;-;

  2. Khi m đang khó trong việc tìm gỗ của vanila thắp sáng đuốc thì m nhận ra có gỗ sắn trong tàn tích

  3. Khi anh ăn dame, sẽ có một cái mô hình nhân vật xuất hiện ở góc phải, khi mà phần đầu anh trở thành màu đỏ, chỉ cần 1 cây cung bắn dính là auto tạch :/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *