Author

5 thoughts on “Quạt tản nhiệt CPU Core i5 4570 không quay cách xử lý NTN ?

  1. pc của mình giống bạn.nhưng mình thò tay vào quay phụ thì fan cpu quay bình thường. ban giúp mình với, cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *